Litteraturliste

Informationssøgning er en liste over links til nettet med relevant information om emnerne i Byggeriets materialer. Her findes omtale af – eller direkte adgang til – kilder, love, håndbøger og samleværker, der som supplerende og mere uddybende beskrivelser af de enkelte emner i bogen vil være en god hjælp for læseren. 

Listen her på siden svarer til kapitel Y:5 i 3. udgave af Byggeriets materialer fra 2011. Dog er der kommet enkelte rettelser og tilføjelser til i den elektroniske udgave. Listen er i øvrigt opdelt efter samme princip som bogens kapitler. De fleste af ressourcerne er stillet gratis til rådighed. Hvis informationerne kræver køb eller abonnement, er det nævnt under de enkelte henvisninger.

Y:5:erf • ERFARING GENERELT

 

Viden om BYGGERI  www.videnombyggeri.dk
 
BYGGESKADEFONDENwww.bsf.dk 

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk 

BYG-ERFA Byggetekniske erfaringer  www.byg-erfa.dk 
(Abonnement)

Center for Bygningsbevaring www.bygningsbevaring.dk 

Dansk Bygningsarv A/S  www.bygningsarv.dk 

GI-Bedre boliger • Beregning af levetider  www.levetider.dk 
Giver mulighed for at sammenligne levetiden for de hyppigst forekommende bygningsdele og byggekomponenter Y:5:lit • LITTERATUR GENERELT Byggecentrum Boghandel   www.byggecentrum.dk 
HfB Håndbog for Byggeindustrien www.hfb.dk 
Teknisk Ståbi www.nyttf.dk 
Bauentwurfslehre, Ernst Neufert www.neufert.de 
Dansk Byggeri har udviklet en onlineversion af håndbogsserien
Hvor går grænsen?, der omhandler grænseflader mellem bygningsdele og fag. www.tolerancer.dk 


Y:5:lov • LOVGIVNING GENERELT Erhvervs- og Byggestyrelsen www.ebst.dk 
Dansk Standard www.ds.dk 
Statens Byggeforsknings Institut www.sbi.dk 
SBI-anvisninger online www.anvisninger.dk 
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut  www.dbi-net.dk 
(Abonnement/køb)
Teknologisk Institut  www.teknologisk.dk 
BIPS: Byggeri  www.bips.dk 
Arbejdstilsynet  www.at.dk 
Branchearbejdsmiljøråd  www.danskbyggeri.dk Y:5:a • TRÆ Træinformation www.traeinfo.dk 
(Abonnement)
Teknologisk Institut  www.teknologisk.dk/byggeri/6440 
Træhåndbogen af Villy E. Risør          www.arnoldbusck.dk
(Køb)
Træguiden 
videnportal om træ og byggeri  www.traeguiden.dkY:5:b • NATURSTEN Teknologisk Institut  www.teknologisk.dk/25997 
Stenhuggerlauget   www.stenhuggerlauget.dk Y:5:c • FABRIKEREDE STEN MURO Murerfagets Oplysningsråd   www.muro.dk 
Kalk- og teglværksforeningen  www.mur-tag.dk Y:5:d • MØRTLER

 

Aalborg Portland A/S  www.aalborgportland.dk 
Saint Gobain Weber A/S  www.weber.dk Y:5:e • BETON

 

Aalborg Portland A/S www.aalborgportland.dk 
Betonelement-foreningen  www.bef.dk Y:5:f • METALLER FORCE Technology  www.forcetechnology.dk 
Installatørernes organisation  Vælg www.tekniq.dk 
(Abonnement)
DanSteel A/S  www.dansteel.dk 
Nordisk Staal A/S  www.nordisk-staal.dk 
ISC Rådgivende Ingeniører A/S  www.isc.dk 
Hydro Aluminium Tønder A/S  www.hydro.dk 


Y:5:g • PLAST 


Teknologisk Institut  www.teknologisk.dk/specialister/26581 


Y:5:h • ANDRE MATERIALER Y:5:h:1 • Bitumenbaserede materialer 

Tagpapbranchens Oplysningsråd  www.tagpapoplys.dk 
(Abonnement/køb)
Icopal Danmark a/s www.icopal.dk 
PHØNIX TAG www.phonixtag.dk 


Y:5:h:2 • Bygningsglas 

Glasindustrien  www.glasindustrien.dk 
Glasfakta www.glasfakta.dk 

Y:5:h:3 • Fibercement- og fiberbetonmaterialer 

BB – Fiberbeton A/S  www.bbfiberbeton.dk 


Y:5:h:4 • Isoleringsmaterialer

Rockwool A/S  www.rockwool.dk 
Saint-Gobain Isover a/s  www.isover.dk 
Gyproc A/S  www.gyproc.dk 
Knauf Danogips A/S  www.knaufdanogips.dk 
Troldtekt A/S www.troldtekt.dk 
Foamglas Nordic AB  www.foamglas.dk 
Papiruld Danmark ApS  www.papiruld.dk 


Y:5:h:5 • Gulvmaterialer 

Gulvbranchen   www.gulvbranchen.dk 
Gulvfakta www.gulvfakta.dk 


Y:5:m • DÆKKONSTRUKTIONER OG TAGVÆRKER 

 


DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning ApS   www.duko.dk 
Gode Tage  www.godetage.dk 
Monier A/S  www.monier.dkY:5:p • FACADEFÆRDIGGØRELSE FSO Fugeguide www.fugebranchen.dk/fugeguiden 
byggeriets internetbaserede håndbog ogopslagsværk om fuger, deres opbygning og materialer.
VINDUESINDUSTRIEN  www.vinduesindustrien.dk 
Energitilskuddet for vinduer www.eref.dk
internetbaseret beregningsværktøj for vinduerog døre udviklet af Teknologisk Institut.
(Abonnement)
Saint Gobain Weber A/S  www.weber.dk Y:5:f • MALERARBEJDE Malerfagets Behandlingsanvisninger  www.mba.malermestre.dk 
Teknologisk Institut • Malerfagligt Behandlingskatalog www.teknologisk.dk/5534,2 
(Abonnement)
MBK www.tolerancer.dk Y:5:f • OVERSIGTER 


Det Digitale Byggeri  www.detdigitalebyggeri.dk
BIPS  www.bips.dk
Byggeklassifikation www.byggeklassifikation.dk 
Godkendelses- og kontrolordninger  www.etadanmark.dk 
Teknologisk Institut • CE-mærkning   www.teknologisk.dk/laboratorier/22958